Irish Language Technology and AI: eSTÓR Workshop at Oireachtas na Samhna


The eSTÓR project is a research project based in DCU which collects English-Irish language data to improve Irish Language Technology. Come to the eSTÓR workshop to explore the eSTÓR website and learn how the data collected is used to improve Machine Translation and other Language Technology systems.

Saturday 3rd November Oireachtas na Samhna

Title of Workshop: Irish Language Technology and AI, Killarney, Co Kerry.

11.00 Irish Language Technology Research – Dr. Brian Davis (15 mins)
11.15 Digital Plan for Irish and government strategy for language tech – Eoin O’Droighneán (15 mins)
11.30 Presentation and Demo of eSTÓR – Gráinne/Emma (15 mins)
11.45 Q & A (15 mins)

..//..

S’éard atá in eSTÓR ná tionscadal taighde lonaithe i DCU a bhailíonn sonraí teanga Béarla-Gaeilge chun feabhas a chur ar teicneolaíocht teanga na Gaeilge. Tar chuig ceardlann eSTÓR chun breathnú ar an suíomh agus foghlaim conas a n-úsáidtear na sonraí teanga a bhailíonn muid chun feabhas a chur ar aistriúchán meaisín agus córais teicneolaíocht teanga eile.

Sathairn 3ú Samhain Oireachtas na Samhna, gCill Airne, Co. Chiarraí. 

Teideal an ceardlann: Teicneolaíocht Teanga na Gaeilge agus SI Sceideal:
11:00 Taighde Teicneolaíocht Teanga na Gaeilge – Dr. Brian Davis Dublin City
University (DCU) (15 nóim)
11:15 Plean Digiteach le haghaidh an Ghaeilge agus an Straitéis an Rialtas faoi
Teicneolaíocht Teanga – Eoin O’Droighneán, An Ghaeilge lasmuigh den Ghaeltacht &
Logainmneacha, An Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán (15
mins)
11:30 Taispeántas d’eSTÓR – Gráinne Caulfield & Emma Daly, eSTÓR project, DCU (15 nóim)
11:45 Q&A (15 nóim)